bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Cronwell Platamon Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Cronwell Platamon Resort - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Платамон

Празници - Намаления и промоции

340лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
932лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
3261лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
1630лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
1863лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

14 резервации наскоро
932лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

29 резервации наскоро

Cronwell Platamon Resort разполага с всичко за идеална ваканция с деца и дори повече! Cronwell Platamon Resort е създаден специално за семейна почивка. Комплексът предлага «Ultra All Inclusive» и безплатно настаняване до 2 деца в стаята! В Cronwell Platamon Resort ще намерите идеалното място за забавление на децата и спокойна почивка на родителите. Cronwell Хотели & Resorts е разделен на две зони: за деца и за възрастни. Детската инфраструктура е разположена отделно, в района, изолиран от останалите гости.Възрастните могат да се насладят зона със собствен плувен басейн и бар, СПА-център, нощен клуб и механа.

Местоположение на Cronwell Platamon Resort, Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера

Cronwell Platamon Resort - 5 * е семеен курорт с огромна площ, разположен собствен плаж на златистия бряг на Егейско море в живописния град Платамонас (област Пиерия). Пътуването от Солун отнема само около час и половина. Местоположението на хотела е уникално: хармоничното съчетание на планински район и магическо крайбрежие, обкръжението на такива исторически забележителности като Олимп и древния замък от 12 век Platamon превръщат обичайния плажен хотел в историческия център!

Удобства в Cronwell Platamon Resort

Огромната площ на Cronwell Platamon Resort е шестдесет декара: паркова зона, овощни градини, красив пясъчен плаж, басейни с водни атракции и фантастични пейзажи! Поувствайте празнична атмосфера на: слънце, море, забавления и легендарното сърдечно гръцко гостоприемство! Предлагаме ви да се отпуснете в модерен СПА-център, да посетите комплекс за къпане, да се упражнявате във фитнес залата.

Стаи и настаняване в Cronwell Platamon Resort

Стандартните стаи са с площ около 24 кв.м. и са разположени в основната сграда със страничен изглед към морето. Всяка стандартна стая разполага с 1 двойно легло или 2 единични легла. 2 деца до 16 години се настаняват безплатно!

За децата

Центърът за забавления и детският замък Platamon Palace ще станат хита на летния сезон. Не е нужно да се мисли за организиране на свободното време на децата предварително - всеки ще може да намери в Cronwell Platamon Resort уникално забавление, особено по-малките ни гости! Уникалният парк за водни развлечения - Splash парк - е създаден за малките гости на хотела. Splash Park ще ги зарадва с над 40 водни атракции - център за удоволствие на деца и възрастни!

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1425лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
850лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1425лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2733лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2039лв
11-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2795лв
8-14 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6521лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1833лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2639лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1397лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2851лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3232лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1165лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1863лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3784лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1189лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1189лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
680лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2760лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2443лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1924лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1630лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
932лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3451лв
1-6 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4872лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3631лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
3672лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2329лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1630лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
932лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
2873лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1699лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1020лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
680лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
510лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1359лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
510лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1699лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3059лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3141лв
5-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2039лв
7-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3029лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4617лв
14-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2443лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3232лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1629лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2308лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2330лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2770лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5897лв
26.06-02.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2329лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6190лв
1-7 Юли
4 възрастни, 4 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5255лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1397лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
699лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3121лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1863лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
7160лв
7-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3058лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1397лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1630лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3611лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
699лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1529лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1359лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1388лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1020лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2692лв
3-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1971лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1388лв
8-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2039лв
8-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2107лв
9-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
6194лв
10-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2568лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1358лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2433лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2443лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2036лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
814лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2036лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4229лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1425лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1455лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4512лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3155лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2736лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3668лв
30.06-08.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3337лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3389лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3121лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1863лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3416лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
7222лв
1-8 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1165лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2601лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3416лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
22479лв
05.07-12.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2329лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3642лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6209лв
14-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
4804лв
17-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4903лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3475лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2482лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
6052лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1241лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3351лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
7160лв
3-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
7052лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1863лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
3261лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2946лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1335лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1200лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
821лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2039лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1971лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
850лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3275лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3953лв
11-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
789лв
11-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4414лв
11-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4876лв
11-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1494лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3478лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2987лв
12-27 Юни
на човек

15 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4128лв
14-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2580лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3612лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2580лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1018лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3096лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1222лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2036лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2443лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5837лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2919лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4229лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4072лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4398лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4072лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1924лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1425лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4072лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
17372лв
20.06-02.09
на човек

74 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2851лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4229лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1425лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2580лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3693лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
825лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4190лв
23.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4229лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3612лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2580лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3752лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2770лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4866лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3232лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3625лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1018лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4308лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3096лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5839лв
25.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4307лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1018лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2828лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4365лв
26.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2036лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2003лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1251лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3021лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1513лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3407лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2887лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6014лв
28.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
9404лв
30.06-08.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1852лв
30.06-08.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3773лв
1-7 Юли
3 възрастни, 4 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2795лв
1-7 Юли
2 възрастни, 4 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
6150лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3261лв
1-8 Юли
2 възрастни, 4 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4100лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3642лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
6833лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3121лв
1-7 Юли
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4597лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4783лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3121лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3642лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2601лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1165лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2329лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6522лв
3-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
6833лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4783лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5172лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2601лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3121лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4023лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2329лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
932лв
6-10 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1165лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
4023лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3642лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3727лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3416лв
8-13 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1863лв
8-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2516лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1630лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6833лв
9-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3121лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2795лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2795лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3261лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1165лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2601лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1887лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2873лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1397лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4597лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3642лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1630лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3416лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4193лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5246лв
15-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5246лв
15-26 Юли
1 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3642лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
4824лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
5399лв
20-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3856лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1737лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4964лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1241лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3475лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
5876лв
24-29 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5508лв
24.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4468лв
25.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3475лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3631лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4236лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1737лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4236лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
3666лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
3305лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
5876лв
31.07-05.08
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
4347лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
4468лв
1-10 Авг
1 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
2978лв
1-7 Авг
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
5072лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3623лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
6701лв
3-13 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
3475лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
8227лв
5-12 Авг
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
3856лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1753лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5876лв
6-11 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
4964лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1753лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
4021лв
9-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
4691лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3631лв
14-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
7835лв
14-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1489лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
5949лв
14-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5930лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3028лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3121лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
7222лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
3144лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
3642лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1397лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3448лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1165лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1411лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
7222лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2795лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1165лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
5159лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2329лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
5202лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2329лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
2203лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
4100лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1630лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
706лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
4825лв
4-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2795лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2996лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1504лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1272лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1102лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
2077лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1020лв
11-17 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1189лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1200лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2692лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3738лв
20.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
680лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
510лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
514лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1971лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2566лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2313лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
850лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4831лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2096лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1165лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2880лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1600лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3611лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Ultra All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Cronwell Platamon Resort, Cronwell Platamon Resort olympic riviera, Cronwell Platamon Resort greece, Cronwell Platamon Resort гърция, Cronwell Platamon Resort олимпийска ривиера, Cronwell Platamon Resort 2023, Cronwell Platamon Resort цени, Cronwell Platamon Resort мнения, Cronwell Platamon Resort цени 2023, Cronwell Platamon Resort лято 2023, Cronwell Platamon Resort ранни записвания, Cronwell Platamon Resort last minute, Cronwell Platamon, Cronwell Platamon olympic riviera, Cronwell Platamon greece, Cronwell Platamon гърция, Cronwell Platamon олимпийска ривиера, Cronwell Platamon 2023, Cronwell Platamon цени, Cronwell Platamon мнения, Cronwell Platamon цени 2023, Cronwell Platamon лято 2023, Cronwell Platamon ранни записвания, Cronwell Platamon last minute, кронуел платамон, кронуел платамон гърция, кронуел платамон олимпийска ривиера, кронуел платамон цени, кронуел платамон мнения, кронуел платамон цени 2023, кронуел платамон лято 2023, кронуел платамон ранни записвания, кронуел платамон резорт, кронуел платамон резорт гърция, кронуел платамон резорт олимпийска ривиера, кронуел платамон резорт цени, кронуел платамон резорт мнения, кронуел платамон резорт цени 2023, кронуел платамон резорт лято 2023, кронуел платамон резорт ранни записвания, хотел кронуел платамон, хотел кронуел платамон гърция, хотел кронуел платамон олимпийска ривиера, хотел кронуел платамон цени, хотел кронуел платамон мнения, хотел кронуел платамон цени 2023, хотел кронуел платамон лято 2023, хотел кронуел платамон ранни записвания,

cache load