bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Cronwell Platamon Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Cronwell Platamon Resort - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Платамон

Cronwell Platamon Resort разполага с всичко за идеална ваканция с деца и дори повече! Cronwell Platamon Resort е създаден специално за семейна почивка. Комплексът предлага «Ultra All Inclusive» и безплатно настаняване до 2 деца в стаята! В Cronwell Platamon Resort ще намерите идеалното място за забавление на децата и спокойна почивка на родителите. Cronwell Хотели & Resorts е разделен на две зони: за деца и за възрастни. Детската инфраструктура е разположена отделно, в района, изолиран от останалите гости.Възрастните могат да се насладят зона със собствен плувен басейн и бар, СПА-център, нощен клуб и механа.

Местоположение на Cronwell Platamon Resort, Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера

Cronwell Platamon Resort - 5 * е семеен курорт с огромна площ, разположен собствен плаж на златистия бряг на Егейско море в живописния град Платамонас (област Пиерия). Пътуването от Солун отнема само около час и половина. Местоположението на хотела е уникално: хармоничното съчетание на планински район и магическо крайбрежие, обкръжението на такива исторически забележителности като Олимп и древния замък от 12 век Platamon превръщат обичайния плажен хотел в историческия център!

Удобства в Cronwell Platamon Resort

Огромната площ на Cronwell Platamon Resort е шестдесет декара: паркова зона, овощни градини, красив пясъчен плаж, басейни с водни атракции и фантастични пейзажи! Поувствайте празнична атмосфера на: слънце, море, забавления и легендарното сърдечно гръцко гостоприемство! Предлагаме ви да се отпуснете в модерен СПА-център, да посетите комплекс за къпане, да се упражнявате във фитнес залата.

Стаи и настаняване в Cronwell Platamon Resort

Стандартните стаи са с площ около 24 кв.м. и са разположени в основната сграда със страничен изглед към морето. Всяка стандартна стая разполага с 1 двойно легло или 2 единични легла. 2 деца до 16 години се настаняват безплатно!

За децата

Центърът за забавления и детският замък Platamon Palace ще станат хита на летния сезон. Не е нужно да се мисли за организиране на свободното време на децата предварително - всеки ще може да намери в Cronwell Platamon Resort уникално забавление, особено по-малките ни гости! Уникалният парк за водни развлечения - Splash парк - е създаден за малките гости на хотела. Splash Park ще ги зарадва с над 40 водни атракции - център за удоволствие на деца и възрастни!

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

4073лв
3258лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3829лв
3063лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2306лв
1845лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
4887лв
3910лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2909лв
2327лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
5213лв
4170лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3943лв
3154лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1314лв
1052лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1314лв
1052лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3490лв
2792лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2909лв
2327лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
4072лв
3258лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1931лв
1545лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
3258лв
2607лв
25-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1559лв
1247лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3620лв
2896лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
4585лв
3668лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
4750лв
3800лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2866лв
2293лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1557лв
1245лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1776лв
1421лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
573лв
458лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3829лв
3063лв
1-6 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1314лв
1052лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
5679лв
4543лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4072лв
3258лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3681лв
2944лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
4072лв
3258лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
4464лв
3571лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
263лв
210лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1949лв
1559лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1967лв
1573лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
5702лв
4562лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
6516лв
5213лв
30.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3934лв
3147лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1967лв
1573лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
4887лв
3910лв
10-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4887лв
3910лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3089лв
2472лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2909лв
2327лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1314лв
1052лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
578лв
462лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
4138лв
3310лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1614лв
1292лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1384лв
1107лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
6606лв
5285лв
24-30 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2768лв
2214лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1614лв
1292лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1384лв
1107лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1153лв
923лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1384лв
1107лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
9433лв
7547лв
25.06-31.07
на човек

36 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1679лв
1343лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3232лв
2586лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3487лв
2790лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
4335лв
3468лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2039лв
1631лв
29.06-07.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
4420лв
3536лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3426лв
2741лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
5171лв
4137лв
30.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2629лв
2103лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4654лв
3723лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4072лв
3258лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3490лв
2792лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2366лв
1893лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
789лв
631лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2103лв
1683лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
5830лв
4664лв
2-7 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3829лв
3063лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
8162лв
6530лв
2-9 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
4464лв
3571лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4072лв
3258лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
10494лв
8396лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3188лв
2551лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
4206лв
3365лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4969лв
3975лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3861лв
3089лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3053лв
2443лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4717лв
3773лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
4073лв
3258лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
7415лв
5932лв
26.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3089лв
2472лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
4325лв
3460лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3934лв
3147лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3369лв
2695лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4552лв
3641лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2695лв
2156лв
29.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
5702лв
4562лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
9304лв
7443лв
2-9 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4717лв
3773лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1329лв
1063лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1967лв
1573лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3323лв
2658лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1686лв
1349лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
5702лв
4562лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5262лв
4209лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
5556лв
4444лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
5344лв
4275лв
18-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
4692лв
3754лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3926лв
3141лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3717лв
2973лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1858лв
1487лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2629лв
2103лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2366лв
1893лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
4464лв
3571лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2103лв
1683лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2629лв
2103лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
4595лв
3676лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
4969лв
3975лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1052лв
841лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
789лв
631лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
8162лв
6530лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3498лв
2799лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
4072лв
3258лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
789лв
631лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
526лв
421лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3509лв
2807лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
578лв
462лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1925лв
1540лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
385лв
308лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1348лв
1078лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1733лв
1386лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1540лв
1232лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1348лв
1078лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2205лв
1764лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
770лв
616лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
4750лв
3800лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
4507лв
3606лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1446лв
1157лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2551лв
2041лв
15-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3681лв
2944лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1155лв
924лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1454лв
1163лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Ultra All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Cronwell Platamon Resort, Cronwell Platamon Resort olympic riviera, Cronwell Platamon Resort greece, Cronwell Platamon Resort гърция, Cronwell Platamon Resort олимпийска ривиера, Cronwell Platamon Resort 2024, Cronwell Platamon Resort цени, Cronwell Platamon Resort мнения, Cronwell Platamon Resort цени 2024, Cronwell Platamon Resort лято 2024, Cronwell Platamon Resort ранни записвания, Cronwell Platamon Resort last minute, Cronwell Platamon, Cronwell Platamon olympic riviera, Cronwell Platamon greece, Cronwell Platamon гърция, Cronwell Platamon олимпийска ривиера, Cronwell Platamon 2024, Cronwell Platamon цени, Cronwell Platamon мнения, Cronwell Platamon цени 2024, Cronwell Platamon лято 2024, Cronwell Platamon ранни записвания, Cronwell Platamon last minute, кронуел платамон, кронуел платамон гърция, кронуел платамон олимпийска ривиера, кронуел платамон цени, кронуел платамон мнения, кронуел платамон цени 2024, кронуел платамон лято 2024, кронуел платамон ранни записвания, кронуел платамон резорт, кронуел платамон резорт гърция, кронуел платамон резорт олимпийска ривиера, кронуел платамон резорт цени, кронуел платамон резорт мнения, кронуел платамон резорт цени 2024, кронуел платамон резорт лято 2024, кронуел платамон резорт ранни записвания, хотел кронуел платамон, хотел кронуел платамон гърция, хотел кронуел платамон олимпийска ривиера, хотел кронуел платамон цени, хотел кронуел платамон мнения, хотел кронуел платамон цени 2024, хотел кронуел платамон лято 2024, хотел кронуел платамон ранни записвания,